کشاورزی و آبیاری

کشاورزی و آبیاری
کشاورزی و آبیاری
آب های سطحی، رودخانه ها، چاه های عمیق و نیمه عمیق، آبیاری سنتی، آبیاری تحت فشار در سیستم های قطره ای و بارانی، آبرسانی در باغچه و باغات، زهکشی زمین های کشاورزی و....
صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 11 | 1 - 11
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
دیزل پمپ کشاورزی و آبیاری
دیزل پمپ کشاورزی و آبیاری
دیزل پمپ ها جهت برداشت آب از سدها و رودخانه ها، برداشت آب از کانال های آبیاری، تخلیه آب سیلاب ها...