پمپ های آتش نشانی دومکشه آتش نشانی

چاپ
تاریخ انتشار : دوشنبه, 22 مهر 1392 15:39
تعداد بازدید کننده : 2710
فارغ از نوع سیستم محرکه، بیشتر پمپ های آتش نشانی به طور اتوماتیک و به وسیله یک سیگنال فشار از خط تخلیه پمپ، استارت می شود.
1
برای تامین فشار لازم در شبکه آتش نشانی از انواع پمپ های دو مکشه استفاده میشود. در این پمپ ها سیستم آب بندی محور از نوع نوار گرافیتی می باشد. در مواقعی که آب آتش نشانی  حاوی مواد خورنده باشد( مانند آب شور) از مواد مقاوم در برابر خوردگی استفاده میشود. در پکیج های آتش نشانی برای پمپ های اصلی ترجیحا از پمپ های دومکشه استفاده میشود. هدف اصلی سیستم محرکه پمپ های آتش نشانی فراهم نمودن نیروی محرکه در نمام شرایط ممکن وحتی مواقع بحرانی است. محرک های معمولی پمپ های آتش نشانی، موتورهای الکتریکی و موتورهای دیزل هستند. این پمپ ها با سیستم های محرکه دیزلی و الکتریکی، به صورت پکیج های کامل آتش نشانی، شامل سیستم کنترلی یکپارچه و دیگر ملزومات، مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم های کنترل پمپ های آتش نشانی
فارغ از نوع سیستم محرکه، بیشتر پمپ های آتش نشانی به طور اتوماتیک و به وسیله یک سیگنال فشار از خط تخلیه پمپ، استارت می شود. در این پکیج ها هر پمپ آتش نشانی،سیستم کنترل جداگانه ای برای خود دارد. سیستم های کنترل موتورهای دیزل به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که موتور بتواند به طور دستی یا اتوماتیک روشن شود. استارت دستی به منظور انجام تست های منظم در سیستم، مورد نیاز است.

موارد کاربرد
پکیج های آتش نشانی در صنایع دریایی، سکو های نفتی، شناور های بزرگ، کشتی های نفت کش، پالایشگاه ها، کارخانجات بزرگ صنعتی، صنایع پتروشیمی، انبارهای عمومی، مراکز ذخیره نفت در کشور، فرودگاه ها و آشبانه های هواپیما، برج ها وساختمان های بزرگ مسکونی وتجاری، کاربرد داشته و از اهمیت حیاتی برخوردار است.

“ پمپ های آتش نشانی دومکشه آتش نشانی ”

مطالب مرتبط
 پمپ-های-آتش-نشانی-دومکشه-آتش-نشانی - پمپ های گریز از مرکز اتا آتش نشانی
 پمپ-های-آتش-نشانی-دومکشه-آتش-نشانی - پمپ های دومکشه آتش نشانی
 پمپ-های-آتش-نشانی-دومکشه-آتش-نشانی - پمپ های آتش نشانی اتا بزرگ آتش نشانی
 پمپ-های-آتش-نشانی-دومکشه-آتش-نشانی - پمپ های فشارقوی سری MD آتش نشانی
 پمپ-های-آتش-نشانی-دومکشه-آتش-نشانی - الکتروپمپ های شناور کشاورزی و آبیاری