انواع پمپ ها

این پمپ ها در انواع جنس های زیر موجود می باشند

- قطعات چدنی

- قطعات استیل

- قطعات استیل ضد زنگ

- قطعات آلومینیوم برنز


“ انواع پمپ ها ”