مزایای استفاده از پمپ گریز از مرکز

کد بلاگ : #92
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 10 اردیبهشت 1393 0:26
در این این نوع پمپ مایع به مرکز پمپ و پای پره‌ها وارد شده و اثر نیروی گریز از مرکز که ناشی از گردش سریع پمپ می‌باشد، انرژی جنشی زیادی پیدا کرده و به طرف خارج پرتاب می‌شود و پوسته را پر از سیال می‌کند.
 
از مزایای پمپ گریز از مرکز می توان به ویژگی تولید یک جریان هموار و یکنواخت اشاره نمود. برخی انواع پمپ های گریز از مرکز مقداری شن نیز پمپ می کنند و در کل مطمئن و دارای عمر کاری خوبی می باشند.
از دیگر مزایای پمپ گریز از مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد :