پمپ گریز از مرکز

کد بلاگ : #85
تاریخ انتشار : دوشنبه, 8 اردیبهشت 1393 18:54
پمپ گریز از مرکز برای افزایش فشار مایعات استفاده می‌شود.

پمپ گریز از مرکز ممکن است، یک یا چند طبقه، تک مکشه، محفظه با برش شعاعی، مخصوص نصب عمودی. در مواردی بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور می‌تواند بصورت افقی یا مایل نیز نصب شود. پروانه‌ها بصورت جریان شعاعی یا مختلط بوده و قابل تراش می‌باشند.
محفظه طبقات پمپ‌های جریان شعاعی توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ‌های جریان مختلط توسط پیچ‌های دو سر به یکدیگر متصل می‌شوند. محفظه مکش بین موتور و پمپ توسط صافی مکش پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می‌کند.این نوع پمپ‌ها معمولاً دارای سوپاپ یکطرفه می‌باشند.


کاربردهای پمپ های گریز از مرکز