نصب و لوله کشی پمپ

کد بلاگ : #110
تاریخ انتشار : شنبه, 1 اسفند 1394 10:15
نصب نادرست پمپ خرابی زودرس بوجود آورده و هزینه های نگهداری را افزایش می دهد . وقتی که نصب صحیح باشد و تعمیر و نگهداری مناسب انجام گیرد ، برای فاصله زمانی درازی ، عملکرد رضایت بخش وجود خواهد داشت . اکثریت خطوط راهنمای شرح داده شده در این فصل برای پمپ سانتریفوژ یک مرحله ای مکش انتهایی افقی می باشد.

نصب پمپ

نصب نادرست پمپ ، خرابی زودرس بوجود آورده و هزینه های نگهداری را افزایش می دهد . وقتی که نصب صحیح باشد و تعمیر و نگهداری مناسب انجام گیرد ، برای فاصله زمانی درازی ، عملکرد رضایت بخش وجود خواهد داشت . اکثریت خطوط راهنمای شرح داده شده در  این فصل برای پمپ سانتریفوژ یک مرحله ای مکش انتهایی افقی می باشد.

موقعیت پمپ

باید موقع طرح ریزی موقعیت (مکان) پمپ برخی از ملاحظات را فردی در نظر بگیرد که مسئول مراقبت از آن است تا حد امکان باید همه پمپها در محلی قرار گیرند که فضای کافی در اطراف پمپ برای دسترسی آسان و همچنین اتاق کار برای معمیر و نگهداری روتین وجود دارند باید فضای کافی برای تجهیزات بالا بر و مانور کاری در دسترس باشد. در حالیکه لوله های قسمت مکش و رانش باید برای اتلاف اصطلکاکی حداقل تا حد امکان کوتاه باشند، فضای کافی برای اطمینان از لوله کشی صحیح لازم است . جزییات بیشتر در مورد لوله کشی پمپ در فصل دیگر آمده است .

دریافت پمپ

موقعیکه پمپ به محل مر سد باید بدقت برای معیوب شدن بازرسی شده  مطابق بارنامه کنترل شود. هرگونه خسارت یا کمبود را به نماینده حمل و نقل گزارش کرده و یک کپی از آن را برای تهیه کننده پمپ بفرستید موقع در آوردن از جعبه ، دقت کنید که هیچ یک از لوازم کوچک دستگاه را دور نیاندازید.

حمل و نقل پمپ

موقع بلند کردن بالا بردن پمپ ضروری است که از فنون بلند کردن صحیح استفاده کرده و از راهنمای تهیه شده توسط تهیه کننده پمپ پیروی کنیم . مهم است که بدانیم برخی از سازندگان پیچ های گوشواره ای را بر روی برخی از قطعات پمپ وصل می کنند، این پیچها برای بالا بردن این قطعات می باشند و برای بالا بردن مجموعه کامل پمپ بکار نمی روند. یک پمپ را باید با گذاشتن قلاب ها ( کابل های جرئقیل) در اطراف پوسته و زیر محفظه یاتاقان بالاب رد. موقع بالا بردن یک مجموعه نصب شده بر روی صفحه پایه، کابل باید زیر پوسته پمپ و محرک باشد.

تراز بندی فونداسیون ( پی ) پمپ

یک فونداسیون صحیح و دوغاب ریزی شده ، در طی سالها سرویسی بدون دردسر به ما ارائه می دهد، در غیر اینصورت به تراز ( تنظیم ) پی در پی نیاز داریم. از اینرو علاقه هر کسی که این وظیفه مهم را به انجام می رساند، باید این باشد که بهترین مواد را همراه طراحی صحیح بکار بگیرد.

پی تبتی باید بگونه ای باشد که هرگونه ارتعاش را جذب کرده و یک تکیه گاه صلب دائمی را برای صفحه پایه تشکیل دهد. یک قاعده عملی که غالباً از آن استفاده می شود. این است که پی باید 5 برابر مجموعه موتور و پمپ وزن داشته باشد و تقریباً in6 بلندتر عریض تر از صفحه پایه باشد معمولاً پیچ های مهار از نوع غلافی یا نوع j می باشند که در شکل  آنده است و باید مطابق با طرح صفحه پایه باشند.

باید قبل از نصب صفحه پایه، سرتاسر سطح فونداسیون را با خرد کردن بتن معیوب تراز کرد . اگر چه این سطح ناهموار باقی می ماند. اما تراز است سپس باید سطح را از ذرات روغن، گریس و ذرات هرز آزاد کرد هر نوع مواد هرز انباشته شده در اطراف پیچ های فونداسیون را باید برداشت روشها در صنایع مختلف فرق می کند اما اغلب قبل از نصب صفحه پایه تمایل به برداشتن پمپ و محرک آن از روی این صفحه وجود دارد این کار تراز را آسان کرده و هر کجی و تغییر شکل را از بین می برد .

از قسمت زیری صفحه پایه باید هرگونه روغن، گریس ، کثیفی و هر نوع پوششی که مانع پیند کامل شده یا با بتن واکنش برقار رمی کنند را تمیز کرد . بعلاوه لازم است تا زا به تله افتادن هوا زیر صفحه پایه هنگام استفاده از دوغاب اجتناب شود.

نصب صفحه پایه پمپ

صفحه پایه بر روی پیچهای ترازبندی ، شیمها یا گوه های فلزی با زاویه کوچک قرار گرفته نزدیک به پیچهای فونداسیون تکیه داده شود. همه پیچهای ترازبندی و سطوح دیگری که نیاز به محافظت در مقابل پا شش دوغاب دارند را باید با واکس پوشش داد تا دوغاب به آنها نچسبد .

سطوح نصب ماشین شده بر روی صفحه پایه تا in 2 00/0 بر فوت بوسیله یک تراز دقیق بررسی کرد . مطمئن باشید ک سطوح نصب ماشین شده صفحه پایه بصورت افقی ، تخت و موازی می باشند. برای جلوگیری از تنش و تغییر شکل تجهیزات، همه سطوح باید تا in 200/0 تراز شوند.

وقتی صفحه پایه را تراز می کنید، بررسی همه گوه های تکیه گاه یا شیمها لازم است تا به فونداسیون یا صفحه پایه در تماس کامل باشند. پیچهای مهار فونداسیون را بصورت یکنواخت سفت کرده و ترازبندی را بررسی مجدد کنید.

دوغاب ریزی با سیمان برای پمپ

در اطراف فونداسیون اشکال چوبی بسازید و سطح بالایی آن ذرا برای فاصله زمانی تعیین شده توسط سازنده دوغاب اشباع کنید. درست قبل از دوغاب ریزی ، آب اضافی سطح  هر آبی را که ممکن است در سوراخهای پیچ مهار نفوذ کننده را بردارید.

درجه حرارت صفحه پایه، دوغاب و فونداسیون را باید رد زمان دوغاب ریزی و 24 ساعت بعد از آن بینF o 40 تا F o 90 حفظ کرد . از دستورات تهیه کنندگان دوغاب پیروی کرده و مطمئن باشید که تهیه دوغاب بصورت سریع و پیوسته انجام می شود تا از اتصالات سرد و خلل و فرج های زیر صفحه پایه جلوگیری شود.

باید توجه کنید که ارتعاشات از ماشینهای در حالت کار نزدیک به فونداسیون پمپ منتقل می شود. این ماشینها باید تا زمانی که دوغاب بصورت ابتدایی سفت نشده خاموش شوند. در غیر اینصورت ممکن است چسبیدن دوغاب تحت تاثیر قرار گیرد. برای مشخص کردن عدم وجود ارتعاشات یک لگن چه کم عمق آب را بر روی صفحه پایه پمپ قرار داده و حرکت سطح آنرا مشاهده کنید.

دوغاب ریزی اپوکسی برای پمپ

استفاده از دوغاب اپوکسی بصورت فزاینده ای در تعداد از صنایع معمول است . استحکام پیوندی افزایش یافته به حفظ هم محوری بین پمپ و محرک کمک کرده و از اینرو خرابی های ناشی از ناهم محوری و هزینه های نگهداری را کاهش می دهد. همچنین در صورتی که سطح دارای خلل و فرج نباشد پاک کردن سطح آسان است . بهر حال قبل از استفاده از دوغاب اپوکسی باید فونداسیون را تمیز و خشک کرد مواد دوغاب را باید 24 ساعت قبل از مخلوط کردن در درجه حرارت بین F o 70 تا F o 90 انبار کرد و درجه حرارت بین F o 40 تا F o 90 ریخت .

صفحات پایه از قبل دوغاب ریزی شده برای پمپ

در سالهای اخیر برخی موافقیت های قابل توجه برای تولید این صفحات پایه بدست آمده که برخی مشکلات معمول ترازبندی صفحات پایه و دوغاب ریزی در محل را حذف می کنند. صفحات پایه را بصورت وارونه در کارخانه دوغاب ریزی می کنند که این کار انقباض حجمی اپوکسی را کاهش می دهد که م یتوان سبب تغییر شکل صفحه پایه شود. این صفحات بصورت بهتری منتقل شده و صاف و تنظیم شده به محل رسانده می شوند. همچنین می توان آنها را برای نصب پمپ ها و موتورهای موجود در محل بکار برد.

ملاحظات لوله کشی پمپ

طرح جانمایی لوله کشی در جایی که اصول اساسی را غالباً نادیده می گیریم ، مهم است که این نادیده گیری به ناپایداریهای هیدرولیکی در پروانه منجر می شود و بار شافت را بیشتر کرده و سطوح ارتعاش بالاتر و خرابی دائمی سیل (نشست بند) یا یاتاقانها را بوجود می آورد.

چون برخی دلایل دیگر نیز وجود دارد که پمپ ها ارتعاش کرده و سیل ها و یاتاقانها خراب می شوند. اصولاً این مسائل بندرت به لوله کشی نادرست بر می گردد. مشکل اصلی این است که لوله کشی نادرست مسبب اصلی برخی از خرابی های پمپ را خارج از محدوده های فیزیکی خود پمپ قرار می دهد.

چون برخی از پمپ ها لوله کشی نادرست دارند اما بصورت رضایت بخش کار می کنند ، این موضوع اغوا می کند که طرق لوله کشی مهم نمی باشد. البته این موضوع رویه لوله کشی مشکوک را صحیح نمی سازد بلکه آنرا شانسی می سازد.

وقتی یک پمپ در حالت بهره برداری است مایع باید با فشار درستی به چشمی پروانه برسد و جریان نرم (آرام) یکنواخت برای بهره برداری قابل اعتماد لازم است . این تا اندازه زیادی بستگی به طراحی لوله مکش دارد.

موقعیت پمپ

برای اعتماد پذیری نهایی به پمپ موقعیت آن نسبت به منبع مکش حیاتی است . هر پمپ باید نزدیک به منبع مکش برای کاهش اثر اتلافات اصطلکاکی بر روی NPSH  در دسترس قرار گیرد .

بهر حال باید پمپ به اندازه کافی دور از منبع مکش باشد تا مطمئن شویم که لوله کشی صحیح یم باشد این لوله کشی متضمن یک تعداد قوانین ساده است که اگر از آنها پیروی شود درصد قابل توجه ای ازهمه مسائل پمپ حل می شود.

اندازه لوله پمپ

قطر لوله ورودی و خروجی پمپ باید دست کم یک سایز بزرگتر از اندازه نازل باشد در قسمت مکش لازم است . تا اندازه لوله از خط مکش تا نازل ورودی را کاهش دهیم . اگر نازل ورودی در یک سطح افقی است یک تبدیل کاهنده خارج از مرکز با قسمت افقی در بالا لازم است ( شکل ) این پیکر بندی مسئله جریان گردابی را در یک نقطه دور در لوله مکش حذف می کند که ممکن است بطرف چشمی پروانه رفته و به عملکرد پمپ آسیب برساند.

یک تبدیل افزاینده هم مرکز را می توان در خط رانش قائم استفاده کرد که باید به فلنج تخلیه و بالا دست هر نوع شیری وصل شود. این برای کاهش سرعت جریان ترک کننده از پمپ به یک مقدار قابل قبول در درون سیستم طراحی می شود . سرعت کمتر معمولاً کمتر از ft/scc 10 اتلافات اصطکاکی را کاهش داده و قدرت پمپ را حداقل می کند.

زانوهای مکش پمپ

زانوهای نصب شده در نازل ورودی پمپ را حذف کنید.

بیشتر بحث در مورد پیکره قابل قبول یک زانو در فلنج مکش یک پمپ می باشد. همواره یک جریان غیر یکنواخت در یک زانو وجود دارد و وقتی آنرا در قسمت مکش هر پمپ وصل می کنیم جریان یکنواختی در چشمی پروانه بوجود می آید. این می تواند باعث اغتشاش و ورود هوا شود که باعث خرابی پروانه وارتعالش می شود.

بدتر از یک زانو وجود دو زانو در قسمت مکش پمپ می باشد، خصوصاً اگر آنها نزدیک بهم و در صفحات 90 درجه نسبت بهم قرار گیرند. این باعث اثر چرخشی در مایعی شده که به پروانه می رود و سبب اغتشاش ، کم شدن راندمان و ارتعاش می شود.

در صورتی که زانو را در ورودی پمپ دو مکشه افقی وصل کنیم این مسئله پیچیده تر می شود . در این حالت جریانهای غیر یکنواخت در چشمی های چپ و