نصب و لوله کشی پمپ

کد بلاگ : #110
تاریخ انتشار : شنبه, 1 اسفند 1394 10:15
تعداد بازدید کننده : 6181
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
نصب و لوله کشی پمپ
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
نصب نادرست پمپ خرابی زودرس بوجود آورده و هزینه های نگهداری را افزایش می دهد . وقتی که نصب صحیح باشد و تعمیر و نگهداری مناسب انجام گیرد ، برای فاصله زمانی درازی ، عملکرد رضایت بخش وجود خواهد داشت . اکثریت خطوط راهنمای شرح داده شده در این فصل برای پمپ سانتریفوژ یک مرحله ای مکش انتهایی افقی می باشد.

نصب پمپ

نصب نادرست پمپ ، خرابی زودرس بوجود آورده و هزینه های نگهداری را افزایش می دهد . وقتی که نصب صحیح باشد و تعمیر و نگهداری مناسب انجام گیرد ، برای فاصله زمانی درازی ، عملکرد رضایت بخش وجود خواهد داشت . اکثریت خطوط راهنمای شرح داده شده در  این فصل برای پمپ سانتریفوژ یک مرحله ای مکش انتهایی افقی می باشد.

موقعیت پمپ

باید موقع طرح ریزی موقعیت (مکان) پمپ برخی از ملاحظات را فردی در نظر بگیرد که مسئول مراقبت از آن است تا حد امکان باید همه پمپها در محلی قرار گیرند که فضای کافی در اطراف پمپ برای دسترسی آسان و همچنین اتاق کار برای معمیر و نگهداری روتین وجود دارند باید فضای کافی برای تجهیزات بالا بر و مانور کاری در دسترس باشد. در حالیکه لوله های قسمت مکش و رانش باید برای اتلاف اصطلکاکی حداقل تا حد امکان کوتاه باشند، فضای کافی برای اطمینان از لوله کشی صحیح لازم است . جزییات بیشتر در مورد لوله کشی پمپ در فصل دیگر آمده است .

دریافت پمپ

موقعیکه پمپ به محل مر سد باید بدقت برای معیوب شدن بازرسی شده  مطابق بارنامه کنترل شود. هرگونه خسارت یا کمبود را به نماینده حمل و نقل گزارش کرده و یک کپی از آن را برای تهیه کننده پمپ بفرستید موقع در آوردن از جعبه ، دقت کنید که هیچ یک از لوازم کوچک دستگاه را دور نیاندازید.

حمل و نقل پمپ

موقع بلند کردن بالا بردن پمپ ضروری است که از فنون بلند کردن صحیح استفاده کرده و از راهنمای تهیه شده توسط تهیه کننده پمپ پیروی کنیم . مهم است که بدانیم برخی از سازندگان پیچ های گوشواره ای را بر روی برخی از قطعات پمپ وصل می کنند، این پیچها برای بالا بردن این قطعات می باشند و برای بالا بردن مجموعه کامل پمپ بکار نمی روند. یک پمپ را باید با گذاشتن قلاب ها ( کابل های جرئقیل) در اطراف پوسته و زیر محفظه یاتاقان بالاب رد. موقع بالا بردن یک مجموعه نصب شده بر روی صفحه پایه، کابل باید زیر پوسته پمپ و محرک باشد.

تراز بندی فونداسیون ( پی ) پمپ

یک فونداسیون صحیح و دوغاب ریزی شده ، در طی سالها سرویسی بدون دردسر به ما ارائه می دهد، در غیر اینصورت به تراز ( تنظیم ) پی در پی نیاز داریم. از اینرو علاقه هر کسی که این وظیفه مهم را به انجام می رساند، باید این باشد که بهترین مواد را همراه طراحی صحیح بکار بگیرد.

پی تبتی باید بگونه ای باشد که هرگونه ارتعاش را جذب کرده و یک تکیه گاه صلب دائمی را برای صفحه پایه تشکیل دهد. یک قاعده عملی که غالباً از آن استفاده می شود. این است که پی باید 5 برابر مجموعه موتور و پمپ وزن داشته باشد و تقریباً in6 بلندتر عریض تر از صفحه پایه باشد معمولاً پیچ های مهار از نوع غلافی یا نوع j می باشند که در شکل  آنده است و باید مطابق با طرح صفحه پایه باشند.

باید قبل از نصب صفحه پایه، سرتاسر سطح فونداسیون را با خرد کردن بتن معیوب تراز کرد . اگر چه این سطح ناهموار باقی می ماند. اما تراز است سپس باید سطح را از ذرات روغن، گریس و ذرات هرز آزاد کرد هر نوع مواد هرز انباشته شده در اطراف پیچ های فونداسیون را باید برداشت روشها در صنایع مختلف فرق می کند اما اغلب قبل از نصب صفحه پایه تمایل به برداشتن پمپ و محرک آن از روی این صفحه وجود دارد این کار تراز را آسان کرده و هر کجی و تغییر شکل را از بین می برد .

از قسمت زیری صفحه پایه باید هرگونه روغن، گریس ، کثیفی و هر نوع پوششی که مانع پیند کامل شده یا با بتن واکنش برقار رمی کنند را تمیز کرد . بعلاوه لازم است تا زا به تله افتادن هوا زیر صفحه پایه هنگام استفاده از دوغاب اجتناب شود.

نصب صفحه پایه پمپ

صفحه پایه بر روی پیچهای ترازبندی ، شیمها یا گوه های فلزی با زاویه کوچک قرار گرفته نزدیک به پیچهای فونداسیون تکیه داده شود. همه پیچهای ترازبندی و سطوح دیگری که نیاز به محافظت در مقابل پا شش دوغاب دارند را باید با واکس پوشش داد تا دوغاب به آنها نچسبد .

سطوح نصب ماشین شده بر روی صفحه پایه تا in 2 00/0 بر فوت بوسیله یک تراز دقیق بررسی کرد . مطمئن باشید ک سطوح نصب ماشین شده صفحه پایه بصورت افقی ، تخت و موازی می باشند. برای جلوگیری از تنش و تغییر شکل تجهیزات، همه سطوح باید تا in 200/0 تراز شوند.

وقتی صفحه پایه را تراز می کنید، بررسی همه گوه های تکیه گاه یا شیمها لازم است تا به فونداسیون یا صفحه پایه در تماس کامل باشند. پیچهای مهار فونداسیون را بصورت یکنواخت سفت کرده و ترازبندی را بررسی مجدد کنید.

دوغاب ریزی با سیمان برای پمپ

در اطراف فونداسیون اشکال چوبی بسازید و سطح بالایی آن ذرا برای فاصله زمانی تعیین شده توسط سازنده دوغاب اشباع کنید. درست قبل از دوغاب ریزی ، آب اضافی سطح  هر آبی را که ممکن است در سوراخهای پیچ مهار نفوذ کننده را بردارید.

درجه حرارت صفحه پایه، دوغاب و فونداسیون را باید رد زمان دوغاب ریزی و 24 ساعت بعد از آن بینF o 40 تا F o 90 حفظ کرد . از دستورات تهیه کنندگان دوغاب پیروی کرده و مطمئن باشید که تهیه دوغاب بصورت سریع و پیوسته انجام می شود تا از اتصالات سرد و خلل و فرج های زیر صفحه پایه جلوگیری شود.

باید توجه کنید که ارتعاشات از ماشینهای در حالت کار نزدیک به فونداسیون پمپ منتقل می شود. این ماشینها باید تا زمانی که دوغاب بصورت ابتدایی سفت نشده خاموش شوند. در غیر اینصورت ممکن است چسبیدن دوغاب تحت تاثیر قرار گیرد. برای مشخص کردن عدم وجود ارتعاشات یک لگن چه کم عمق آب را بر روی صفحه پایه پمپ قرار داده و حرکت سطح آنرا مشاهده کنید.

دوغاب ریزی اپوکسی برای پمپ

استفاده از دوغاب اپوکسی بصورت فزاینده ای در تعداد از صنایع معمول است . استحکام پیوندی افزایش یافته به حفظ هم محوری بین پمپ و محرک کمک کرده و از اینرو خرابی های ناشی از ناهم محوری و هزینه های نگهداری را کاهش می دهد. همچنین در صورتی که سطح دارای خلل و فرج نباشد پاک کردن سطح آسان است . بهر حال قبل از استفاده از دوغاب اپوکسی باید فونداسیون را تمیز و خشک کرد مواد دوغاب را باید 24 ساعت قبل از مخلوط کردن در درجه حرارت بین F o 70 تا F o 90 انبار کرد و درجه حرارت بین F o 40 تا F o 90 ریخت .

صفحات پایه از قبل دوغاب ریزی شده برای پمپ

در سالهای اخیر برخی موافقیت های قابل توجه برای تولید این صفحات پایه بدست آمده که برخی مشکلات معمول ترازبندی صفحات پایه و دوغاب ریزی در محل را حذف می کنند. صفحات پایه را بصورت وارونه در کارخانه دوغاب ریزی می کنند که این کار انقباض حجمی اپوکسی را کاهش می دهد که م یتوان سبب تغییر شکل صفحه پایه شود. این صفحات بصورت بهتری منتقل شده و صاف و تنظیم شده به محل رسانده می شوند. همچنین می توان آنها را برای نصب پمپ ها و موتورهای موجود در محل بکار برد.

ملاحظات لوله کشی پمپ

طرح جانمایی لوله کشی در جایی که اصول اساسی را غالباً نادیده می گیریم ، مهم است که این نادیده گیری به ناپایداریهای هیدرولیکی در پروانه منجر می شود و بار شافت را بیشتر کرده و سطوح ارتعاش بالاتر و خرابی دائمی سیل (نشست بند) یا یاتاقانها را بوجود می آورد.

چون برخی دلایل دیگر نیز وجود دارد که پمپ ها ارتعاش کرده و سیل ها و یاتاقانها خراب می شوند. اصولاً این مسائل بندرت به لوله کشی نادرست بر می گردد. مشکل اصلی این است که لوله کشی نادرست مسبب اصلی برخی از خرابی های پمپ را خارج از محدوده های فیزیکی خود پمپ قرار می دهد.

چون برخی از پمپ ها لوله کشی نادرست دارند اما بصورت رضایت بخش کار می کنند ، این موضوع اغوا می کند که طرق لوله کشی مهم نمی باشد. البته این موضوع رویه لوله کشی مشکوک را صحیح نمی سازد بلکه آنرا شانسی می سازد.

وقتی یک پمپ در حالت بهره برداری است مایع باید با فشار درستی به چشمی پروانه برسد و جریان نرم (آرام) یکنواخت برای بهره برداری قابل اعتماد لازم است . این تا اندازه زیادی بستگی به طراحی لوله مکش دارد.

موقعیت پمپ

برای اعتماد پذیری نهایی به پمپ موقعیت آن نسبت به منبع مکش حیاتی است . هر پمپ باید نزدیک به منبع مکش برای کاهش اثر اتلافات اصطلکاکی بر روی NPSH  در دسترس قرار گیرد .

بهر حال باید پمپ به اندازه کافی دور از منبع مکش باشد تا مطمئن شویم که لوله کشی صحیح یم باشد این لوله کشی متضمن یک تعداد قوانین ساده است که اگر از آنها پیروی شود درصد قابل توجه ای ازهمه مسائل پمپ حل می شود.

اندازه لوله پمپ

قطر لوله ورودی و خروجی پمپ باید دست کم یک سایز بزرگتر از اندازه نازل باشد در قسمت مکش لازم است . تا اندازه لوله از خط مکش تا نازل ورودی را کاهش دهیم . اگر نازل ورودی در یک سطح افقی است یک تبدیل کاهنده خارج از مرکز با قسمت افقی در بالا لازم است ( شکل ) این پیکر بندی مسئله جریان گردابی را در یک نقطه دور در لوله مکش حذف می کند که ممکن است بطرف چشمی پروانه رفته و به عملکرد پمپ آسیب برساند.

یک تبدیل افزاینده هم مرکز را می توان در خط رانش قائم استفاده کرد که باید به فلنج تخلیه و بالا دست هر نوع شیری وصل شود. این برای کاهش سرعت جریان ترک کننده از پمپ به یک مقدار قابل قبول در درون سیستم طراحی می شود . سرعت کمتر معمولاً کمتر از ft/scc 10 اتلافات اصطکاکی را کاهش داده و قدرت پمپ را حداقل می کند.

زانوهای مکش پمپ

زانوهای نصب شده در نازل ورودی پمپ را حذف کنید.

بیشتر بحث در مورد پیکره قابل قبول یک زانو در فلنج مکش یک پمپ می باشد. همواره یک جریان غیر یکنواخت در یک زانو وجود دارد و وقتی آنرا در قسمت مکش هر پمپ وصل می کنیم جریان یکنواختی در چشمی پروانه بوجود می آید. این می تواند باعث اغتشاش و ورود هوا شود که باعث خرابی پروانه وارتعالش می شود.

بدتر از یک زانو وجود دو زانو در قسمت مکش پمپ می باشد، خصوصاً اگر آنها نزدیک بهم و در صفحات 90 درجه نسبت بهم قرار گیرند. این باعث اثر چرخشی در مایعی شده که به پروانه می رود و سبب اغتشاش ، کم شدن راندمان و ارتعاش می شود.

در صورتی که زانو را در ورودی پمپ دو مکشه افقی وصل کنیم این مسئله پیچیده تر می شود . در این حالت جریانهای غیر یکنواخت در چشمی های چپ و راست پروانه بوجود می آید که باعث از بین رفتن تعادل هیدرولیکی می شود.

تحت این شرایط یاتاقان دارای اضافه بار ، در حالت انسداد پمپ بصورت ناگهانی خراب خواهد شد. اگر پمپ دارای نشست بند مکانیکی باشد، معمولاً و بدفعات بیشتر بجای یاتاقان، این نشست بند خراب می شود. وقتی که لزوماً باید از یک زانو در ورودی یک پمپ دو مکشه استفاده کنیم . باید این زانو در صفحه عمود بر شافت قرار گیرد .

لوله مستقیم پمپ

یک لوله مستقیم با طول معادل 5 تا 10 برابر قطر آن را بین تبدیل کاهنده مکش و اولین مانع در خط قرار دهید.

این وضعیت باعث جریان یکنواخت مایع به چشمی پروانه می شود که لزوماً برای شرایط مکشی بهینه می باشد. در اینحالت هر نوع اغتشاش در منبع مکش یا لوله بالا دست قبل از برخورد به چشمی پروانه آرام می شود . برای لوله با قطر بزرگتر از ضریب کوچکتر (مثلاً 5) و برای  لوله با فطر کوچکتر از ضریب بزرگتر ( مثلاً 10) استفاده می کنیم .

حبابهای هوا در لوله کشی پمپ

همه اشکالی که ممکن است باعث بوجود آمدن حبابهای هوا در قسمت مکش پمپ شوند را حذف کنید. این حبابهای باعث اغتشاش و ورود هوا می شوند که باعث خرابی و پروانه و ارتعاش می گردد.

طراحی منبع مکش برای لوله کشی پمپ

پتانسیل جریان گردابی یا ورود هوا در منبع مکش را حذف کنید.

اگر پمپ از یک انک یا چاهک مایه می گیرد ، ورودی تشکیل گرداب می تواند هوا و بخرا را به خط مکش بکشاند. معمولاً این مشکل یا استغراق کافی مایع بالای ورودی مکش حل می شود. یک طرح با دهانه شیپوری مقدار استغراق مورد نیاز را کاهش می دهد. این استغراق کاملاً مستقل از NPSH  مورد نیاز پمپ است .

مراقبت زیاید باید در طرح چاهک بعمل آید تا مطمئن شویم که مایه خالی شده در چاهک هوا یا بخار را وارد مایع عبوری بطرف دهانه مکش نمی کند. در صورتی که چاهک به اندازه کافی بزرگ باشد، هر مسئله با چنین طبیعتی ممکن است نیاز به تغییر موقعیت  نسبی جریان ورودی و خروجی داشته باشد یا اینکه از موج گیر استفاده شود.

کرنش لوله در نصب و لوله کشی پمپ ها

لوله ها را به گونه ای ببندید که هیچ کرنشی بر پیوست پمپ تحمیل نشود.

فلنج های لوله را باید بدقت قبل از سفت کردن پیچ ها تنظیم ( هم محور) کرد و همه لوله ها ، شیرها و اتصالات مربوط به آنها را باید بطور مستقل تکیه گاه گذاری کرد ، بدون اینکه هیچ کرنشی بر پمپ تحمیل شود. ساختمان لوله کشی از پمپ تا سیستم در کاهش کرنش لوله موثر است . هرگونه تنش تحمیل شده بر پوسته پمپ بوسیله لوله، باعث احتمال کاهش اعتماد پذیری رضایت بخش و عملکرد شده و می تواند هزینه های نگهداری را بالا ببرد.

ابزار هم محوری لیزری لوله، دارای سودمندیهای خوبی برای استفاده کنندگان پمپ می باشند. این ابزار را بر روی پمپ یا لوله ها قرار می دهند که یک راه موثر برای ممانعت از کرنش لوله در طول نصب اولیه می باشد که در حقیقت زمان خوبی برای متوقف کردن حذف آن است .

اثر کرنش لوله در یک پمپ فرآیند می تواند به کوپلینگ شافت منتقل شود با دقت فن آوری هم محوری لیزری ، کرنش لوله را می توان مانند پای نرم اندازه گیری کرد و باید جزیی از برنامه هم محوری شافت باشد.

با شل کردن اتصال لوله بعد از هم محوری شافت ، هر حکرتی در کوپلینگ نشاندهنده وجود کرنش لوله بوده و از این رو می توان صحیح شود.

چنانچه م یدانیم استثناء در هر قانونی وجود دارد . از اینرو پمپ AP1610 که در صنایع نفت استفاده می شود، سطح بالایی از نیروهاو کشتاورها را بوجود می آورد که بر فلنج های پمپ تحمیل می شود این موضوع باید در هر پمپ خرید شده برای این صنایع مورد قبول باشد. بصورت یک نتیجه ، همه پمپ های API تنومندتر و سنگین تر از پمپ های ANSI هم اندازه خود هستند.

در کاربردهایی با درجه حرارت بالا، کمی نا هم محوری برای لوله ها بدلیل رشد حرارتی در طول زمان بهره برداری ، غیر قابل اجتناب است تحت این شرایط ، اتصالات انبساطی حرارتی برای اجتناب از انتقال کرنش لوله به پمپ لازم است . بهر حال اگر انتهای اتصال انبساطی نزدیکتر به پمپ بصورت محکم مهار نشود، کرنش لوله بر پمپ اثر کرده و اثر اتصال انبساطی را از بین می برد . برای اطمینان از تراکم یکنواخت واشر نشست بند (گاسکت) همواره پیچها را بصورت قطری نسبت به یکدیگر و بصورت یک در میان محکم می کنیم .

اتصالات لوله ها برای نصب و لوله کشی پمپ

شیر مکش فقط یک وظیفه دارد که جدا کردن پمپ از سیستم در طول زمان تعمیرات است . این شیر را نباید برای خفه کردن ( تنظیم ) جریان استفاده کرد چون باعث گاویتاسیون و بازگشت سیلا در چشمی پروانه می شود.

صافی مکش را در هنگام بکار انداختن یا شرایط اضطراری دیگر نیاز داریم . در این حالات، صافی با سطح خالص 5 تا 6 برابر اندازه سطح خط مکش توصیه می شود. بهر حال علیرغم وظیفه ای که آنها دارند، مقاومت را بالا می برند. در نتیجه باید در طول بهره برداری معمولی از سیستم از آنها استفاده نکنمی . هر ذره ای که از صافی عبور می کند، باید بتواند از پمپ عبر کند و پمپ باید برای توانایی عبور چنین ذراتی انتخاب شود.

معمولاً شیرهای تخلیه (رانش) یک شیر یکطرفه و یک نوع شیر جدا ساز ( مجزا ساز) می باشند. چون شیر یکطرفه پمپ از گردش معکوس در نتیجه برگشت سیال هنگام قطع شدن پمپ جلوگیری می کند. باید نزدیکترین شیر به شیر تخلیه پمپ باشد شیر جدا ساز ، علاوه ر جداسازی پمپ برای تعمیر و نگهداری ، هنگام استارت کردن پمپ بصورت آهسته باز می شود ا کار کردن پمپ در نقطه ای دور از نقطه عملکرد جلوگیری کند. هر دو شیر تخلیه را باید در پایین دست سیستم از تبدیل افزاینده هم مرکز قرارداد تا از آشفتگی غیر لازم در شیر جلوگیری شود.

ممکن است یک شیر کنار گذر ( بای پس ) برای تنظیم جریان در صورت بهره برداری با دبی پایین در زمان زیاد لازم باشد. ( اصولاً در سیستم های جریان متغیر) همچنین این شیر را خاموش و روشن کردنهای مکرر جلوگیری می کند که در محرکهای موتوری بزرگتر مهم می باشند.

چنانچه در شکل آمده است جریان برگشتی باید جریان اضافی برگشت داده شده به منبع مکش پمپ باشد. نباید این جریان را مستقیماض به لوله مکش پمپ برگشت داد، چون باعث اغتشاش می شود.

هم محوری برای نصب و لوله کشی پمپ

صنعت ماورای هر بحثی پیشرفت کرده است و هم محوری خوب برای ایمنی و عملکرد عاری از خطر تجهیزات دورانی ضروری است . تنها سوالی که هنوز باقی می ماند ایناست که هم محوری چیست؟ و هم محوری خوب چیست ؟

وقتی که در مورد هم محوری در صنعت پمپ می کنیم یا در مورد هم محوری ( تنظیم ) لوله ها ( که در فصل 10) مرور کردیم یا هم محوری شافت می باشد این را باید بدانیم که هم محوری کوپلینگ یک عبارت غلط است ما نگران هم محوری نیمه های کوپلینک نیستیم، بلکه علاقمندیم پمپ و محرک آن با یک محور مشترک ( در راستای هم) بچرخند، اگر شافت ها هم محور نباشند، گشتاوردهای منتج نیروها را در شافت پمپ و یاتاقانها افزای شداده که سایش را شتاب داده و خرابی زودرس بوجود می آورد.

کوپلینگ های شافت برای نصب و لوله کشی پمپ

مطالب بالا معنی نمی دهد که ما باید کوپلینگ را نادیده بگیریم . تنها دو نوع از کوپلینگها وجود داشته که هر دو توانایی پذیرش چند درجه از نامحوری را دارند یک نوع ناهم محوری را با لغزش یک جزء نسبت به دیگری و نوع دیگر با خمیدگی ( تغییر شکل) یک یا چند قطعه تحمل می کند.

هر نوع کوپلینگ که بواسطه لغزش یک جزء نسبت به دیگری کار می کند به روغنکاری و حرکت کوچکی بین اجزاء برای حفظ سطوح روغنکاری شده نیاز دارد . به عبارت دیگر این کوپلینگ ها با ناهم محوری کوچک شافت بهتر کار می کنند پون بدون حرکت نسبی ، روغن از فضای بین سطوح اجزاء خارج می شود که باعث سایش زودگذر می گردد.

کوپلینگ هایی که نامحوری را بواسطه خمیدگی اجزاء تحمل می کنند شکل 10 بیشتر دوام دارند و با ناهم محوری صفر بهتر کار می کنند از اینرو رد شافت پمپ و یاتاقانها، نیرویی برای انتقال نداریم .

آنچه باید مشخص باشد این است که همه کوپلینگ ها در مقابل ناهم محوری مقاومت می کنند و نیروها و کشتاورهای در برگیرنده این مقاومت با یاتاقانها، نشت بندها و خود شافت آسیب می رسانند. باید توجه کنیم که این نیروها متناسب با ناهم محوری می باشند. بعبارت دیگر نامحوری بزرگتر در شافت ها باعث نیروهای بزرگتری در یاتاقانها و غیره می شود. در نتیجه باید شافت های پمپ و محرک را با دقت ممکن هم محور کرد تا اعتماد پذیری بهینه نسبت به پمپ بوجود آید. در بیشترین تاسیسات پمپ، هم محوری کامل شافت در سرتاسر سیکل بهره برداری بعید است . در این شرایط باید کوپلینگ توانایی پذیرش حداکثر مقدار ناهم محوری پیش بینی شده را داشته باشد باید به تهیه کننده تاکید کنیم که حتی کوپلینگ های انعطاف پذیر ، دارای محدودیت هایی هستند که اغلب فراموش می شوند که نتیجه آن خرابی زودرس برای یاتاقان و بهره برداری نامطمئن است .

انحراف و زاویه دارای شافت برای نصب و لوله کشی پمپ

هم محوری موقعی بوجود می آید که دو خط تشکیل یک خط واحد دهند نامحوری یعنی چقدر این دو خط با این خط واحد فاصله دارند. دو خطی که در مورد آنها صحبت کردیم، خطوط مرکزی شافت پمپ و شافت محرک می باشند. در یک حالت ، دوخط با هم موازی بوده اما یک فاصله ثابت نسبت بهم دارند. اینحالت را ناهم محوری موازی یا انحراف گویند. در حالت دیگر ، یک خط نسبت به خط دیگر دارای زاویه است که آنرا نامحوری زاویه ای گویند.

ناهم محوری موازی را می توان فاصله بین خط مرکزی شافت پمپ شافت محرک در هر نقطه و در امتداد طول دانست که می تواند در هر صفحه ای اتفاق بیافتد. در نتیجه با ارزش است تا اندازه های لازم را در بالا و پایین برای انحراف در صفحه قائم و طرف های چپ و راست را برای انحراف در صفحه موازی بدست آوریم .

نا هم محوری زاویه ای اختلاف در زاویه دو شافت است. اگر پمپ پایه و فونداسیون بطور صحیح نصب شده باشند، خط مرکزی شافت پمپ را می توان تراز در نظر گرفت و از این رو خط مرجع می باشد.

شیب شافت محرک را با تعیین اندازه انحراف در دو نقطه مختلف و تفریق آنها از  هم و سپس با تقسیم نتیجه بر فاصله محوری بین دو نقطه بدست آورد. نا هم محوری را باید در هر دو صفحه قائم و موازی اندازه گرفت .

تصحیح های درجه حرارت بالا در نصب و لوله کشی پمپ

وقتی که یک پمپ فرآیند نصب شده بر پایه برای بهره برداری در دماهای بالا مورد نیاز باشد، برای رشد حرارتی که بین شرایط سرد و دماهای بهره برداری بالا بوجود می آید، کمی تصحیح لازم است . چنانچه دمای پمپ بالا رود، خط مرکزی شافت آن در اثر رشد حرارتی به سمت بالا حرکت کرده و یک انحراف را نسبت به شافت موتور بوجود می آورد.

یک روش بر طرف کردن این مشکل ، ناهم محور کردن موتور به اندازه مقدار رشد از پمپ ، قبل از راه اندازی پمپ است . بیشترین سازندگان پمپ، تنظیمات سرد را بر اساس درجه حرارتهای بالاتر بهره برداری انجام می دهند. شافت های پمپ و موتور بصورت ناهم محور تا رسیدن پمپ به درجه حرارت ذکر شده کار می کنند. در این زمان انبساط در پمپ باعث هم محور شدن آن دو می گردد.

روش دوم راه اندازی پمپ و موتور با یک هم محوری سرد و بدون هیچ تنظیمی برای دمای بالاست. چنانچه دمای پمپ بالا برود و انبساط بوجود آید هم محوری بهم می خورد. وقتی پمپ به دمای مورد نظر می رسد، آنرا متوقف کرده و هم محوری گرم انجام می دهیم.

برای هر دو روش بالا یک کوپلینگ انعطاف پذیر لازم است تا مقداری از ناهم محوری ذکر شده را تحمل کند.

مقادیر قابل پذیرش معمولی در نصب و لوله کشی پمپ

معمولاً هم محوری شافتهای موتور و پمپ با حرکت پاهای عقب و جلوی موتور در صفحات افقی و قائم انجام می گیرد تا شافتها با تلرانسهای قابل قبول هم محرو گردند.

تلرانسهای هم محوری علاوه بر سرعت دورانی ، اسب بخار ، طول فاصله اندازه کوپلینگ ( قطعه وسطی) قطر شافت و غیره تا اندازه زیادی به سطح اعتماد پذیری پمپ بستگی دارد که مورد انتظار استفاده کننده پمپ است . در نتیجه هر استفاده کننده ای تلرانسهای قابل قبول خودش را دارد که نتایج دلخواه را برای او فراهم می کند.

تلرانسهای نشان داده شده در شکل بعنوان خطور راهنما پیشنهاد می شوند، اما آنها را می توان فقط بعنوان نقطه شروع کار برای ماشین آلات در نظر گرفت . آنها ماکزیمم انحراف پذیرش از مقدار مطلوب می باشند که این مقدار مطلوب را می توان صفر یا ناهم محوری هدف برای پذیرش رشد حرارتی تجهیزات دانست .

بیرون زدگی در نصب و لوله کشی پمپ

با کوپلینگ باز ، پایه مغناطیسی سنجه ساعتی ( ساعت اندازه گیر) را به نیمه کوپلینگ موتور وصل کرده پلانجر سنجه ساعتی را روی نیمه کوپلینگ پمپ قرار دهید. شافت پمپ را بچرخانید تا سنه ساعتی به یک مقدار حداکثر برسد و آنرا صفر کنید. شافت پمپ را دوباره بچرهانید تا سنجه ساعتی به یک مقدار حداکثر برسد، این مقدار نشان دهنده بیرون زدگی می باشد.

اگر بیرون زدگی در قسمت پمپ بیشتر از قابل قبول معمولی IN 002/0 باشد ، بیرون زدگی شافت پمپ را باید مانند بالا با سنجه ساعتی بکار رفته بر روی شافت بررسی کرد . اگر بیرون زدگی in001/0یا کمتر باشد، شافت مورد قبول بوده اما کوپلینگ دارای خروج از مرکز است . اگر بیرون زدگی بزرگتر از in 001/0 باشد شافت را باید راست ( مستقیم) یا عوض کرد . می توان با تغییر موقعیت سنجه ساعتی ، شافت محرک را مانند بالا و باحدود مشابه بررسی کرد .

پای نرم در نصب و لوله کشی پمپ

برای بررسی پای نرم قبل از هر محوری و موقعی که هیچ شیمی زیر پاهای موتور نیست، شروع به گذاشتن شیم in 005/0 زیر هر پا می کنیم . اگر شیم زیر یک پا جای گرفت . شکاف را با افزایش تدریجی ضخامت شیم تا یک انطباق کیپ پر کنید. مطمئن باشید که بیش از چهار شیم زیر هر پا وجود ندارد اگر وجود داشت آنها را با استفاده زا شیم های ضخیم تر یک کاسه کنید. این بررسی را زیر هر پا انجام دهید تا یک انطباق کیپ بوجود آید.

بررسی نهایی پای نرم را باید فقط بعد از هر تصحیح ناهم محوری زاویه ای قائم انجام دهید وقتی این کار انجام گرفت . سنجه ساعتی به یک پا وصل کرده و آنرا صفر کنید. پیچ قطعه گیر ( نگهدارنده ) آن پا را شل کرده و سنجه ساعتی را بخوانید و سپس آنرا سفت کنید . این کار را برای هر چهار پا تکرار کنید .

شرایط پای نرم بزرگتر از in 002/0 را با افزایش شیم به زیر پایی که بزرگترین مقدار را داردف تصحیح می کنیم توجه کنید که شیم افزوده شده مقادیر پای نرم را در دیگر پاها افزایش می دهد. پاهای دیگر را بررسی کرده و تصمیمات لازم را انجام دهید.

شیوه های هم محوری در نصب و لوله کشی پمپ

در حالیکه هنوز از سنجه های ساعتی برای هم محوری شافت ها استفاده می شود. سیستم هم محوری لیزری دارای دقت افزایش یافته برای کاهش هزینه های نگهداری و ترقی اعتماد پذیری به پمپ است . در مکانهای صنعتی اخیر که انتظار می رود نیروهای انسانی کمتر کار بیشتری انجام دهند. سیستم های هم محوری لیزری زمان مورد نیاز برای انجام هر محوری دقیق را کاهش می دهندف بلکه نیاز به ترسیم و محاسبات ریاضی را هم حذف می کنند.

آداپتور فلنجی کام و زبانه C فلنج در نصب و لوله کشی پمپ

یکی از سودمندیهای بزرگ داشتن C فلنج در جایی است که موتور و پمپ دارای یک آداپتور مشترک می باشند. با این نوع طرح ف هم محوری شافت مورد نیاز نیست . چون اتصال کام و زبانه ای موتور با آداپتور و آداپتور با محظفه یاتاقان پمپ شافت را در محدوده قابل قبول سازنده پمپ بصورت خودکار هم محور می کند. اکنون تعدادی از سازندگان پمپ، این شکل را با ابعاد محدود می سازند.


“ نصب و لوله کشی پمپ ”